Blog > Komentarze do wpisu
A nam się udaje!
Jarocin - jedyna gmina w Polsce, w której samorząd kupił dla uczniów komputery. Nie dla każdego, ale w każdej szkole jest co najmniej jeden a w dużej szkole trzy, komplety laptopów na jedną klasę uczniów. Nauczyciele pożyczają je na swoje lekcje. - Żadne przedsiębiorstwo nie przetrwałoby dziś na rynku gdyby było tak zacofane technologicznie jak szkoła - pisze do nas współautor jarocińskiego pomysłu Andrzej Grzybowski, informatyk i anglista w SP nr 2 w Jarocinie. - To błąd, że już kilka lat temu każdy nauczyciel nie miał do dyspozycji laptopa i rzutnika aby nowocześnie prowadzić lekcje.

 

Jak to było w Jarocinie


Żadne przedsiębiorstwo nie przetrwałoby dziś na rynku gdyby było tak zacofane technologicznie jak szkoła. W jaki sposób Polska gospodarka ma skutecznie konkurować z innymi jeśli nie inwestuje się w edukację? Należy stworzyć jak najlepsze warunki kształcenia naszych dzieci, aby w przyszłości to one budowały bogactwo naszego kraju poprzez wysoki poziom wiedzy i innowacyjności. Aby jednak do tego doszło należy dostosować proces edukacji do realiów otaczającego nas świata, czyli zniwelować przepaść technologiczną, która powstała w wyniku lat zaniedbań w kwestii wprowadzania nowoczesnych technologii do szkół. Błędem jest że już kilka lat temu każdy nauczyciel nie miał do dyspozycji laptopa i rzutnika aby mógł wprowadzać nowoczesne formy przekazywania informacji w czasie zajęć lekcyjnych. W ten sposób dziś mielibyśmy znacznie lepiej przygotowaną kadrę oraz mniej problemów związanych z koniecznością nadganiania straconego czasu. Aby nauczyciele mogli efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii muszą mieć do dyspozycji sprzęt komputerowy z szerokopasmowym dostępem do Internetu, oprogramowanie edukacyjne oraz znaczny zasób wiedzy i umiejętności, które powinny być systematycznie utrwalane i doskonalone.

Nauczyciel z racji wykonywanego zawodu ma zdolność do samokształcenia oraz ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji. Czego najlepszym przykładem są nauczyciele z Jarocina. Gdy władze Gminy Jarocin podjęły decyzję o zakupie netbooków do każdej szkoły podstawowej i gimnazjalnej wszyscy zdawali sobie sprawę, że jest to przedsięwzięcie nie tylko kosztowne, ale i trudne gdyż jako pierwsi przecieraliśmy szlaki.

Pierwszym etapem projektu Jarocin Kreatywna Szkoł@ było dostarczenie do szkół 850 komputerów oraz dostosowanie szkolnych sieci komputerowych i w miarę możliwości zwiększenie szybkości łącz internetowych. Następnie przeprowadziliśmy cykl szkoleń informacyjnych aby przedstawić nauczycielom podstawowe funkcjonalności oraz możliwe problemy, które mogą się pojawić w trakcie korzystania ze sprzętu. Na tym etapie można było zaobserwować zróżnicowany poziom kompetencji oraz entuzjazmu kadry dydaktycznej. Pierwsi odważni zaczęli testować komputery na swoich lekcjach, to oni później dzielili się z pozostałymi swoimi doświadczeniami. Bywało różnie, każda udana lekcja powodowała, że inni też próbowali, każda nieudana zniechęcała niezdecydowanych. Bardzo ważną rolę na tym etapie odgrywała rola dyrekcji oraz nauczycieli informatyki, którzy stali się szkolnymi liderami pomagającymi oraz doszkalającymi pozostałych nauczycieli. Następnie nauczyciele otrzymali do testowania programy oraz bezpłatne dostępy tymczasowe do portali edukacyjnych.

Mieliśmy już pierwszą grupę użytkowników. Nieustannie zbieraliśmy informacje o stanie wdrażania oraz zaistniałych problemach. Okazało się, że istnieje potrzeba rozszerzenia tematyki szkoleń, gdyż większość zaistniałych problemów dotyczyła niewystarczającego przygotowania nauczycieli do administrowania rozbudowaną siecią komputerową, nie chodzi tutaj o obsługę pojedynczego komputera, ale np. ponad 30 komputerów w jednej sali lekcyjnej połączonych siecią bezprzewodową. Należy zdać sobie sprawę z tego, że co innego jest prowadzić lekcję prezentując materiał z laptopa i rzutnika, a co innego biegać od ucznia do ucznia, gdy coś komuś nie zadziała i konfigurować komputery, aby uczniowie mogli uczestniczyć w lekcji. Ci którzy wcześniej wykorzystywali komputery szybko zaczęli radzić sobie w trudnych sytuacjach. Niestety mniej doświadczeni nauczyciele zaczęli obawiać się, że nie poradzą sobie z powstałymi problemami przez co narażą się uczniom, którzy lepiej od nich opanowali obsługę komputerów. Powodowało to niechęć i próby unikania komputerów tłumaczone możliwością stracenia czasu na lekcji, podwójną pracą i koniecznością przygotowania alternatywnych scenariuszy lekcji. Z drugiej strony trudno jest się zdziwić niezdecydowaniu nauczycieli, skoro nikt wcześniej nie zachęcał ich do podnoszenia swoich kompetencji informatycznych, a wykorzystanie komputerów na lekcjach nigdy nie było priorytetem. Na szczęście w każdej szkole znaleźli się pionierzy, którzy dzięki swojej wytrwałości i pracowitości wzięli na siebie ciężar zmian spowodowanych przeskokiem cywilizacyjnym ze szkoły XX wieku do szkoły XXI wieku.

Dziś śmiało możemy powiedzieć, że w szkołach Gminy Jarocin uczą nauczyciele, którzy potrafią dostosować się do wymogów jakie stawia przed nimi postęp technologiczny oraz że uczniowie jarocińskich szkół już wiedzą, że komputer nie służy tylko do grania, ale może być również wykorzystany do bardziej pożytecznych celów.

Andrzej Grzybowski, Jarocin

 

 

poniedziałek, 04 kwietnia 2011, olapez

Polecane wpisy

Komentarze
2013/01/22 15:25:17
I jak przebiega dalsza część akcji?

arum sa opinie